El frau elèctric és qualsevol manipulació del subministrament elèctric - aliena a l'empresa distribuïdora - que permet que es consumeixi energia elèctrica sense la mesura exacta que li correspon.

El frau elèctric està tipificat com a delicte a l'article 255 del Codi Penal i la sanció que comporta recau sobre el titular del contracte.

El frau de fluid elèctric provoca que s'encareixi el preu de l'electricitat a tots els usuaris, ja que tècnicament són pèrdues del sistema, i aquestes es repercuteixen en el càlcul de les tarifes de peatge.

Volem recordar també, que qualsevol manipulació dels equips o connexió il·legal, representa un risc elevat tant per les persones que les realitzen, com per a tercers i per a les pròpies instal.lacions, en tractar-se d'actuacions al marge de la normativa tècnica en vigor.

Les companyies elèctriques, segons la reglamentació vigent, tenen l'obligació de lluitar contra el frau i poden tallar el subministrament i suspendre'l de forma immediata davant la presència de qualsevol manipulació dels equips de mesura o connexió fraudulenta.

PEUSA recorda als seus clients que, en els casos de substitució o d'intervencións en els equips de mesura, mai no cobra cap quantitat a l'acte, sinó amb factura i mitjançant domiciliació bancària.

Recomanem als clients que desconfiïn de tercers que ofereixen sistemes per rebaixar el consum ja que, moltes vegades, pot tractar-se d'un frau.

Per tot l'anterior, PEUSA posa a disposició dels seus clients i usuaris una bústia de correu electrònic, absolutament confidencial, per tal que puguin informar sobre possibles irregularitats detectades. Tots en sortirem beneficiats.

Comunicació de fraus o anomalies (confidencial): anomalies.frau@peusa.es

Fotografies cedides per Joan Galabert. - © Copyright 2013 Productora Eléctrica Urgelense S.A. - Tots els drets reservats. Avís legal