La utilització de la pàgina www.peusa.es (d'ara endavant, la 'Pàgina Web') implica l'acceptació plena i sense reserves per part de l'usuari de totes i cadascuna de les disposicions incloses en el present Avís Legal.

1. Informació general

El titular de la Pàgina Web www.peusa.es és l'entitat mercantil PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE, S.A., amb domicili al Passeig Joan Brudieu, número 17, 25700, de La Seu d'Urgell, inscrita en el Registre Mercantil de Lleida al Volum 176, Foli 1, Fulla L- 3.254, i amb C.I.F. número A-25000217 (d'ara endavant, 'PEUSA' o la 'Companyia', indistintament).


2. Propietat intel.lectual

Els drets de propietat intel.lectual de la Pàgina Web, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, així com els altres elements en ella continguts són titularitat de PEUSA o de tercers, als quals correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels mateixos. En conseqüència, es prohibeix als usuaris la reproducció, distribució, comunicació pública i/o transformació total o parcial d'aquests continguts sense l'autorització expressa i per escrit del seu titular.


3. Continguts

PEUSA es reserva la facultat de modificar els continguts de la Pàgina Web en qualsevol moment i sense previ avís.

PEUSA no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la Pàgina Web, sempre que siguin aliens a la mateixa, ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements a dits continguts que puguin produir alteracions en els equips i sistemes informàtics dels usuaris, excloent qualsevol responsabilitat per danys de qualsevol classe causats a l'usuari per aquest motiu.


4. Disponibilitat i continuïtat del funcionament de la Pàgina Web

PEUSA no controla ni garanteix la inexistència d'interrupcions o errors en l'accés a la Pàgina Web, ni l'actualització dels seus continguts.

Sense perjudici de l'anterior, sempre que no concorrin causes que ho dificultin o facin impossible, quan tingui notícia de l'existència d'un error, desconnexió o falta d'actualització, PEUSA durà a terme quantes actuacions siguin necessàries per restablir la comunicació i actualitzar els continguts de la Pàgina Web.


5. Exclusió de responsabilitat

PEUSA no serà responsable de cap dany o perjudici que pogués derivar-se com a conseqüència dels errors de seguretat ni dels danys que puguin causar-se en els equips i sistemes informàtics dels usuaris de la Pàgina Web per causes alienes a la Companyia i, especialment, d'aquells derivats de:

    (i) La presència d'un virus en el sistema de l'usuari que sigui utilitzat per a la connexió a la Pàgina Web

    (ii) Un mal funcionament del navegador o l'ús de versions no actualitzades del mateix.


6. Política de Privacitat

PEUSA tractarà totes les dades de caràcter personal que els usuaris li facilitin a través de la Pàgina Web (d'ara endavant, les 'Dades') de conformitat amb el previst en la Llei Orgànica 15/1.999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i amb la normativa que la desenvolupa. Aquestes Dades seran incorporades a un fitxer el responsable del qual és PEUSA, per al seu tractament automatitzat, única i exclusivament amb les finalitats que es diran en el moment de la seva recollida.

En cas que les Dades pertanyin a menors d'edat, serà obligatori comptar amb el consentiment patern, del tutor, o del representant legal.

Els destinataris de les Dades que l'usuari faciliti a PEUSA a través de la Pàgina Web seran únicament aquells empleats de PEUSA. que precisin tenir accés a dites Dades per donar compliment a les finalitats per les quals siguin recollides en cada supòsit.

Els usuaris de la Pàgina Web poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel.lació i oposició, remetent la corresponent sol.licitud, acompanyada d'una fotocòpia del seu D.N.I. a PRODUCTORA ELÉCTRICA URGELENSE, S.A., Passeig Joan Brudieu, número 17, 25700 La Seu d'Urgell.PEUSA no assumeix cap responsabilitat quant a les 'cookies' que terceres persones alienes a la Pàgina Web puguin instal.lar en el disc dur de l'ordinador dels usuaris.

PEUSA podrà utilitzar `cookies´ quan l'usuari navegui per la Pàgina Web. Una `cookie´ és un fitxer que PEUSA emmagatzema en el disc dur de l'equip de l'usuari i que, sense proporcionar a la Companyia els seus noms ni els seus cognoms, permetent reconèixer el seu navegador, i rastrejar i delimitar els seus interessos, a fi de facilitar la seva navegació per la Pàgina Web. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de `cookies´, i per impedir la instal.lació de les mateixes en el seu disc dur. Preguem consulti les instruccions del seu navegador per ampliar aquesta informació. PEUSA no assumeix cap responsabilitat quant a les `cookies´ que terceres persones alienes a la Pàgina Web puguin instal.lar en el disc dur de l'ordinador dels usuaris.

PEUSA ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment requerides per garantir la integritat de les Dades, així com la confidencialitat en el tractament de les mateixes, tenint en compte de l'estat de la tecnologia. No obstant això, les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables, per la qual cosa PEUSA no garanteix que tercers no autoritzats, actuant il.legítimament, no puguin tenir accés a les Dades que els usuaris facilitin a través de la Pàgina Web. En aquest sentit, PEUSA s'eximeix, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquests accessos il.legítims i no autoritzats.PEUSA ha adoptat totes les mesures de seguretat legalment requerides per garantir la integritat de les Dades, així com la confidencialitat en el tractament de les mateixes, tenint en compte de l'estat de la tecnologia. No obstant això, les mesures de seguretat en internet no són inexpugnables, per la qual cosa PEUSA no garanteix que tercers no autoritzats, actuant il.legítimament, no puguin tenir accés a les Dades que els usuaris facilitin a través de la Pàgina Web. En aquest sentit, PEUSA s'eximeix, amb tota l'extensió permesa per l'ordenament jurídic, de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquests accessos il.legítims i no autoritzats.

Mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat, l'usuari manifesta el seu consentiment exprés per al tractament de les seves Dades en els termes referits en els paràgrafs anteriors, únicament amb les finalitats que es diran en el moment de la seva recollida.


7. Legislació i fur aplicable

El present Avís Legal es regeix per la legislació espanyola.

PEUSA i l'usuari se sotmeten expressament a la jurisdicció dels tribunals de La Seu d'Urgell per a la resolució de qualsevol controvèrsia quant a l'aplicació, incompliment o validesa del previst en el present Avís Legal, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls.

Fotografies cedides per Joan Galabert. - © Copyright 2013 Productora Eléctrica Urgelense S.A. - Tots els drets reservats. Avís legal