Durant l'exercici del 2016, PEUSA ha contribuït amb 172.173€ al finançament de diferents tipus d'accions socials destinades a donar suport a les persones més desfavorides i amb menys recursos de la comarca de l'Alt Urgell. Les accions principals consisteixen: al pagament de les factures de persones en condició de Pobresa Energètica, al finançament del Bo Social i a donacions econòmiques a diverses entitats comarcals sense ànim de lucre dedicades a fins socials. Les contribucions que anualment fa PEUSA a aquestes causes formen part de la seva política de responsabilitat social corporativa, prioritat i fonament del conjunt de les accions que desenvolupa l'empresa des de fa molts anys en l'àmbit social.

De la totalitat de la contribució s'han destinat 61.673€ al pagament de les factures de subministrament elèctric de les persones en risc d'exclusió residencial, el que s'entén, segons la Llei 24/2015 de la Generalitat de Catalunya, com a Pobresa Energètica. La implicació de l'empresa en aquest sentit és màxima. La coordinació amb els Serveis Socials, tant de l'Alt Urgell com de la Cerdanya, és permanent i resulta fonamental per a poder complir amb aquest objectiu. A dia d'avui podem afirmar que no s'ha realitzat cap tall de subministrament a persones en risc d'exclusió social.

Una altra partida que suma 72.500€, s'ha destinat al finançament del Bo Social. PEUSA, està obligada a fer aquesta aportació al Bo Social, tot i que la seva comercialitzadora Hidroelèctrica del Valira, no pot oferir la tarifa corresponent als seus clients. El Bo Social solament es pot contractar a les Comercialitzadores de Referència i s'aplica als consumidors vulnerables (definició inclosa a la Llei 24/2013 de 26 de desembre del Sector Elèctric) que compleixen amb una sèrie de condicions socials, de consum i poder adquisitiu. Els beneficiaris sols poden ser persones físiques i el subministrament ha de ser el de l'habitatge habitual. Actualment, la tarifa del Bo Social suposa un 25% de descompte sobre el PVPC (Preu Voluntari per al Petit Consumidor) i la poden sol·licitar pensionistes amb prestacions mínimes, famílies nombroses, famílies amb tots els membres a l'atur i consumidors amb menys de 3 kW de potència contractada. Tal i com s'està informant als nostres clients, qualsevol que reuneixi les condicions descrites podrà acollir-se al Bo Social. El canvi al Bo Social no suposa cap cost per al client i únicament s'ha d'aportar la documentació requerida per al seu nou comercialitzador. Els telèfons gratuïts i dades de contacte de les Comercialitzadores de Referència figuren al peu de la notícia.

Dins l'àmbit de l'Acció Social, PEUSA també col·labora amb diferents entitats comarcals que donen suport a les persones més necessitades. Aquestes entitats són Càritas d'Urgell, Nou Grapats, Gran Recapte d'Aliments, Taller Claror i Sedis Airam. L'aportació econòmica inclosa en el pressupost de l'any 2016 ha estat de 38.000€.

El conjunt de les accions descrites suposen un compromís que es va iniciar fa dècades i que PEUSA manté any rere any.

Comercialitzadora de Referencia

Telèfon atenció

Direcció de la pàgina web

Direcció postal

Fax

Correu Electrònic

Endesa Energía XXI, S.L.U.

800 760 333

www.endesaonline.com

Aptdo. Correos 1.167,

41080 Sevilla

935 077 646

bonosocial@endesa.es

Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.

900 200 708

www.iberdrola.es

Aptdo. Correos 61.017,

28080 Madrid

944 664 903

bonosocial@iberdrola.es

Gas Natural S.U.R., SDG, S.A.

900 100 283

www.gasnaturalfenosa.es

Aptdo. Correos 61.084 28080 Madrid

93 463 09 06

bonosocial@gasnatural.com

EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.

900 902 947

www.edpenergia.es

Aptdo. Correos 191

33080 Oviedo

984 115 538

bonosocial@edpenergia.es

Viesgo Comercializadora de referencia, S.L.

900 10 10 05

www.viesgoclientes.com

Aptdo. Correos 460, 39080 Santander

910 91 14 64

bono-social@viesgo.com

CHC Comercializador de Referencia S.L.U.

900 814 023

www.chcenergia.es

Apartado de Correos: F. D. Nº 90 // 3300010 - 33080 Oviedo

984 115 538

bonosocial@chcenergia.es

Teramelcor, S.L.*

800 00 79 43

www.teramelcor.es

Aptdo. Correos 3

52006 Melilla

951 48 11 80

bonosocial@teramelcor.es

Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Comercialización de Referencia, S.A.**

900 103 306

www.electricadeceuta.com

Aptdo. Correos 13, 51001 Ceuta

956 51 95 34

bonosocial@electricadeceuta.com

Pressupost anual destinat a Acció Social

Fotografies cedides per Joan Galabert. - © Copyright 2013 Productora Eléctrica Urgelense S.A. - Tots els drets reservats. Avís legal